Sitemap  
Karting.nl - Dé website over karten in Nederland  
Homepage Indoor karting Outdoor karting Karting arrangementen Karts reserveren    

Kartbanen Nederland
Indoor
Outdoor
Op plaats
Op naam
Op provincie

Magazines

Aanbiedingen

Kartnieuws

Zelf kart kopen

Kart onderdelen

Karting regels

Tips & Trucs

Karten voor kinderen

Karten in België

Mario Kart

Links

 

 

 

Disclaimer

De website www.karting.nl is een uitgave van Perfect Entry Publishing B.V.. Voor deze website geldt de onderstaande algemene disclaimer van Perfect Entry Publishing B.V..

Perfect Entry Publishing B.V. en haar redactiemedewerkers gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het samenstellen van de inhoudelijke informatie (content) van haar websites. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op een website van Perfect Entry Publishing B.V. aantreft.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze websites is het mogelijk dat de informatie welke op een door Perfect Entry Publishing B.V. ontwikkelde website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen namelijk niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Perfect Entry websites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Perfect Entry Publishing B.V..

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op een Perfect Entry website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van een Perfect Entry website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om een Perfect Entry website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van een Perfect Entry website verkregen is. Perfect Entry Publishing B.V. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in onze publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via een Perfect Entry website verkregen informatie.

De informatie op een Perfect Entry website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Perfect Entry Publishing B.V. behoudt zich alle rechten ten aanzien van vorm en inhoud van haar websites voor.

Home | Indoor | Outdoor | Arrangementen | Reserveringen | Sitemap